Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng

Mua trực tiếp và mua gián tiếp bằng cách đặt hàng thông qua kênh đặt hàng trên website của chúng tôi