Dây Kim Loại Đúc đầu cong, Thay Dây Kim Loại [khóa bấm] màu đen

Dây Kim Loại Đúc đầu cong 

 

Thay Dây Kim Loại khóa bấm màu đen

Chất liệu inox đúc 100%

Dây kim loại khóa thường đầu cong màu đen

dây đồng hồ inox đúc màu đen đầu mo

dây kim loại LG watch