Dây Milanese loop cho Fitbit Blaze và fitbit change 2

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu: Dây Milanese loop cho Fitbit Blaze và fitbit change 2 Dây Milanese loop cho Fitbit Blaze và fitbit change 2 Dây rời không bao gồm frame