Thay Dây Kim Loại cho đồng hồ DW ở đâu?

Dây mesh cho đồng hồ DW

dây mesh nam châm hút cho đồng hồ DWdây mesh nam châm hút cho đồng hồ DW 1dây mesh nam châm hút cho đồng hồ DW 2