Dây Kim Loại Đúc đầu cong, Thay Dây Kim Loại [khóa bấm] màu đen

Dây Kim Loại Đúc đầu cong, Thay Dây Kim Loại khóa bấm màu đen

Dây kim loại khóa thường đầu cong màu đen

dây đồng hồ inox đúc màu đen đầu mo

dây kim loại LG watch